Cyd Ynni

Ardal dan sylw
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
Cyd Ynni

Cyd Ynni oedd yr Ynni Lleol cyntaf pan gafodd ei sefydlu. Rydyn ni nawr am gynnwys mwy o ynni gymunedol a recriwtio mwy o aelodau.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Beca Roberts
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Beca Roberts
Partneriaeth Ogwen
26 Stryd Fawr
Bethesda
LL57 3AE
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
200kW
Math o Gynhyrchu

Taliadau Trydan

Tâl Sefydlog Trydan
21.80 ceinog y kWh
Tariff Sefydlog
18.1300 ceinog y kWh
Tariff Cyfatebu
11.50 ceinog y kWh
Tariff Amser Defnyddio
6am-11am
18.0200 ceiniog y kWh
11am-4pm
16.0600 ceiniog y kWh
4pm-8pm
20.2000 ceiniog y kWh
8pm-6am
13.0500 ceiniog y kWh

Taliadau Nwy

Tâl Sefydlog Nwy
0.20 ceiniog y dydd
Cyfradd uned nwy
3.7100 ceinog y kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn