Bethesda

Ardal dan sylw
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
Bethesda

Cyd Ynni oedd yr Ynni Lleol cyntaf pan gafodd ei sefydlu. Rydyn ni nawr am gynnwys mwy o ynni gymunedol a recriwtio mwy o aelodau.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Beca Roberts
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Beca Roberts
Partneriaeth Ogwen
26 Stryd Fawr
Bethesda
LL57 3AE
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
200kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Tâl Sefydlog Trydan
25.75 ceinog y kWh

Match Tariff

8pm - 7am
5.8000 p/kWh
7am - 4pm
10.4000 p/kWh
4pm - 8pm
12.7000 p/kWh

Tariff Amser Defnyddio

8pm - 7am
10.5000 p/kWh
7am - 4pm
18.9000 p/kWh
4pm – 8pm
23.1000 p/kWh

Taliadau Nwy

Tâl Sefydlog Nwy
17.85 ceiniog y dydd
Cyfradd uned nwy
3.0870 ceinog y kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn