Plwg Clyfar

Gall aelod o Ynni Lleol ddefnyddio’r Plwg Clyfar gyda’u Dangosfwrdd Ynni i reoli amser defnyddio peiriannau. Mae’r trefnydd yn darganfod yr amser gorau o’r dydd i gael y pŵer rhataf, yn ogystal â gwneud yn siŵr fod y peiriant wedi gorffen ar amser sy’n eich siwtio chi.

Cefndir  

Mae’r Dashfwrdd Ynni yn eich galluogi i ddewis yr amser gorau i ddefnyddio trydan yn ôl faint o ynni lleol sydd ar gael a’r tariff amser defnyddio. Gallwch nawr ei ddefnyddio gyda Phlwg Clyfar. Maent ar gael am ddim i’r rhai sy’n cymryd rhan ym mhrosiect SENS.

Trefnydd Clyfar

Mae’r ‘lluniwr galw’ ar y Dangosfwrdd Ynni yn rhagweld y defnydd o drydan gan Glwb, rhagweld y cynhyrchiant, a’r Tariff Amser Defnyddio i amcangyfrif pa mor dda yw hi, fesul hanner awr, i ddefnyddio pŵer yn ystod y 24 awr nesaf.

  1. Ewch i 'dyfeisiau', dewiswch eich Plwg Clyfar a defnyddiwch y swyddogaeth Trefnydd Clyfar.
  2. Gosod pryd mae’n rhaid i’r peiriant orffen ac am ba hyd y mae’r rhaglen yn rhedeg.
  3. Ewch i opsiwn 'OK to Interrupt(Iawn i Ymyrryd) a dewiswch os yw yn iawn neu ddim yn iawn i ymyrryd ar rediad y peiriant unwaith y bydd wedi dechrau.
  4. Bydd y Trefnydd Clyfar yn adnabod y cyfnod gorau posib i redeg y llwyth yn yr amser sydd ar gael.
Smart Scheduler

Enghraifft o sgrinlun yn dangos swyddogaeth y Trefnydd Clyfar

Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech wybod sut i roi cynnig ar ddefnyddio Plwg Clyfar, e-bostiwch <smartplug@energylocal.co.uk>.