Clybiau

Os hoffech chi ymuno ag Ynni Lleol, cliciwch ar y Clwb yn eich ardal, neu gliciwch Mae gen i ddiddordeb ar y gwaelod.

Southern Wales

Capel Dewi, Castell Howell, Llanllwni, Dre-fach & Gwyddgrug
Crug Hwel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon & Alltwalis

Merseyside and Northern Wales

Abergwyngregyn , Llanfairfechan
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Corwen, Cynwyd, Carrog, Glyndyfrdwy & Gwyddelwern
Botwnnog, Sarn, Aberdaron, Llaniestyn, Llangwnadl a Parciau Mynytho
Wnion and Mawddach Valleys, Bala to Barmouth