Clybiau

Os hoffech chi ymuno ag Ynni Lleol, cliciwch ar y Clwb yn eich ardal, neu gliciwch Mae gen i ddiddordeb ar y gwaelod.

Southern Wales

Capel Dewi, Llanllwni, Pencader, Llanybydder, Llanfihangel-Ar-Arth
Crug Hywel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon & Alltwalis

Merseyside and Northern Wales

Abergwyngregyn , Llanfairfechan
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Corwen, Cynwyd, Carrog, Glyndyfrdwy & Gwyddelwern
Devils Bridge, Ponterwyd, Goginan, Ystumtuen, Trisant and Cwmystwyth
Llanerfyl and Llangadfan
Machynlleth, Pennal, Corris, Eglwysfach & surrounds
Botwnnog, Sarn, Aberdaron, Llaniestyn, Llangwnadl a Parciau Mynytho
Wnion and Mawddach Valleys, Bala to Barmouth