Croeso i Ynni Lleol

Ffordd newydd o gydweithio yw Ynni Lleol sy’n galluogi cymunedau lleol i gyfuno’r cynhyrchiant trydan sy’n perthyn i’r gymuned, ac i reoli’r galw lleol am drydan i leihau biliau ac allyriadau carbon. Cred Ynni Lleol y dylai cymunedau allu elwa o ddefnyddio trydan ar yr adegau rhataf o’r dydd a chyfatebu eu defnydd i ynni a gynhyrchir yn lleol.

Mae’r porth hwn yn dweud mwy wrthych am y clybiau Ynni Lleol sy’n weithredol neu sy’n cael eu sefydlu. Cewch gofrestru eich diddordeb yma a chael gwybod am y datblygiadau diweddaraf. Gweld a yw Clwb yn weithredol yn eich ardal chi trwy glicio yma.

Ewch i Glybiau

I gael gwybodaeth fanylach, ewch i Cwestiynau Cyffredin.

I gael gwybodaeth am sut y gall Hwb Cartref Ynni Lleol eich helpu i amseru ymlaen llaw eich offer trydanol a chymryd mantais o drydan lleol, rhad, ewch i Hwb Cartref – Cymorth llaw o gwmas y tŷ.

Cliciwch yma am dangosfwrdd ynni.

Y llawlyfr Ynni Lleol  – pwyswch yma i ddarllen mwy am sut mae’r ynni gwyrdd lleol yn cael ei ddefnyddio, i weld eglurhad o dariffau ynni a phrisiau cyfatebol, ac ar gyfer argymhellion sut i leihau eich biliau trydan.