Croeso i'r Porth Cofrestru Ynni Lleol

Ffordd newydd o gydweithio yw Ynni Lleol sy’n galluogi cymunedau lleol i gyfuno’r cynhyrchiant trydan sy’n perthyn i’r gymuned, ac i reoli’r galw lleol am drydan i leihau biliau ac allyriadau carbon. Cred Ynni Lleol y dylai cymunedau allu elwa o ddefnyddio trydan ar yr adegau rhataf o’r dydd a chyfatebu eu defnydd i ynni a gynhyrchir yn lleol. Cewch ddarllen mwy am Ynni Lleol yn www.energylocal.co.uk/

Mae’r porth hwn yn dweud mwy wrthych am y clybiau Ynni Lleol sy’n weithredol neu sy’n cael eu sefydlu. Cewch gofrestru eich diddordeb yma a chael gwybod am y datblygiadau diweddaraf. Cliciwch ar y botwm ‘Mae gennyf ddiddordeb’ yn y gwaelod i gofrestru eich diddordeb.

I gael gwybodaeth fanylach, ewch i Cwestiynau Cyffredin a Cwestiynau cyffredin ynghylch cofrestru.

Os hoffech help gyda’r porth hwn, dyma lawlyfr y porth.

I gael gwybodaeth am sut y gall Hwb Cartref Ynni Lleol eich helpu i amseru ymlaen llaw eich offer trydanol a chymryd mantais o drydan lleol, rhad, ewch i Hwb Cartref – Cymorth llaw o gwmas y tŷ.

Ffeiliau wedi'u hamgáu

Clybiau

Wnion and Mawddach Valleys, Bala to Barmouth
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Crug Hwel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Corwen, Cynwyd, Carrog, Glyndyfrdwy & Gwyddelwern
Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon & Alltwalis
Capel Dewi, Castell Howell, Llanllwni, Dre-fach & Gwyddgrug
Botwnnog, Sarn, Aberdaron, Llaniestyn, Llangwnadl a Parciau Mynytho
Abergwyngregyn , Llanfairfechan