Croeso i'r Porth Cofrestru Ynni Lleol

Croeso i Ynni Lleol

Ffordd newydd o gydweithio mewn cymunedau lleol yw Ynni Lleol. Mae’n golygu bod cyfle i gyfuno’r trydan a gynhyrchir gan fentrau mewn perchnogaeth leol a rheoli’r galw lleol am drydan. Bydd hyn yn lleihau biliau pobl ac yn golygu llai o allyriadau carbon. Mae Ynni Lleol yn credu y dylai pobl allu elwa drwy ddefnyddio trydan ar yr adegau rhataf o’r dydd a chyfatebu eu defnydd i ynni a gynhyrchir yn lleol. Cewch ddarllen mwy am Ynni Lleol yn www.energylocal.co.uk/cy

Mae’r porth hwn yn dweud mwy wrthych am y clybiau Ynni Lleol sy’n weithredol neu sydd wrthi’n cael eu sefydlu. Gallwch gofrestru eich diddordeb yma a chael gwybod beth yw’r holl ddatblygiadau diweddaraf. Cliciwch ar y botwm ‘Mae gennyf ddiddordeb’ yn y gwaelod i gofrestru eich diddordeb.

Am fwy o fanylion, ewch i Cwestiynau Cyffredin. ac i gofrestru.   Darllenwch llawlyfr Ynni Lleol yma

Darllenwch llawlyfr yr porth yma

Attached Files

Clybiau

Wnion and Mawddach Valleys, Bala to Barmouth
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Crug Hwel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Corwen, Cynwyd, Carrog, Glyndyfrdwy & Gwyddelwern
Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon & Alltwalis
Capel Dewi, Castell Howell, Llanllwni, Dre-fach & Gwyddgrug
Botwnnog, Sarn, Aberdaron, Llaniestyn, Llangwnadl a Parciau Mynytho
Abergwyngregyn , Llanfairfechan