Diweddaraf

 

Gwyliwch Ynni Lleol ar Countryfile!

Aelodau newydd yn ymuno

Mae aelodau newydd wedi ymuno â Bridport, Machynlleth, Corwen, Crughywel, Llandysul a Chapel Dewi.

Ynni LLeol yn ymddangos yn y Telegraph

Ynni LLeol ei gynnwys mewn erthygl Telegraph 'We're not worried about gas prices - we make our own Energy'.

 

Ynni LLeol yn cael sylw ar Ted Talk

Ynni LLeol yn cael sylw ar Ted Talk Roedd Energy Local yn ymddangos mewn
sgwrs Ted gan Felix Wright o Repowering London fel un o'r atebion i'r
argyfyngau ynni. Pam fod biliau ynni mor uchel - yn enwedig pan fo atebion
yma'n barod? Yn y sgwrs bwerus hon, mae Felix yn esbonio pam fod ein system
ynni bresennol yn methu a sut mae'r model ynni cymunedol yn dangos ffordd
ymlaen i ni. 

"Pryd oedd y tro diwethaf i chi cael cyfle penderfynu faint fydd pres eich
trydan?" 
Our energy system is broken - and this is how we fix it | Felix Wight | TEDxLondon - YouTube

Ynni'n Lleol ar y BBC Nodwedd Energy Local ar BBC News a BBC Wales Today

Ynni'n Lleol ar y BBC Nodwedd Energy Local ar BBC News a BBC Wales Today
gyda'r cyfarwyddwr Dr Mary Gillie yn tynnu sylw at sut mae Clwb Bethesda yn
elwa'r gymuned, uwchben a thu hwnt yn arbed arian i breswylwyr.

Enillon ni grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol!

Gwnaeth Energy Local CIC gais llwyddiannus am grant o £400,000 i ehangu a chyflwyno ein model ledled Prydain. Mae’r model Ynni Lleol yn gwneud pŵer yn wirioneddol leol, gan fod o fudd i economi’r gymuned tra’n datgarboneiddio’r system bŵer. Darllenwch y datganiad i'r wasg atodedig am ragor o fanylion.

Press Release (CY)

Diweddaraf ar Twitter @energylocal