Diweddaraf

Enillon ni grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol!

Gwnaeth Energy Local CIC gais llwyddiannus am grant o £400,000 i ehangu a chyflwyno ein model ledled Prydain. Mae’r model Ynni Lleol yn gwneud pŵer yn wirioneddol leol, gan fod o fudd i economi’r gymuned tra’n datgarboneiddio’r system bŵer. Darllenwch y datganiad i'r wasg atodedig am ragor o fanylion.

Press Release (CY)

Diweddaraf ar Twitter @energylocal