Diweddaraf

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhoi eu harian lle mae eu genau!

Maent yn ymrwymo £75 miliwn i helpu gyda'r argyfwng costau byw dros y flwyddyn nesaf, gan ganolbwyntio ar ynni a hinsawdd.

Mae Ynni Lleol a gwerth cymunedau yn cael eu cydnabod gan TNL fel cynhwysion hanfodol yn y strategaeth tuag at sero net - darllenwch fwy yn eu blog isod:

Straeon | Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae gennym Flog

Am awgrymiadau a gwybodaeth ddefnyddiol edrychwch ar ein Blogiau diweddaraf

Gwyliwch Ynni Lleol ar Countryfile!

Aelodau newydd yn ymuno

Mae aelodau newydd wedi ymuno â Bridport, Machynlleth, Corwen, Crughywel, Llandysul a Chapel Dewi.

Ynni LLeol yn ymddangos yn y Telegraph

Ynni LLeol ei gynnwys mewn erthygl Telegraph 'We're not worried about gas prices - we make our own Energy'.

Ynni LLeol yn cael sylw ar Ted Talk

Ynni LLeol yn cael sylw ar Ted Talk Roedd Energy Local yn ymddangos mewn sgwrs Ted gan Felix Wright o Repowering London fel un o'r atebion i'r argyfyngau ynni.

Pam fod biliau ynni mor uchel - yn enwedig pan fo atebion yma'n barod? Yn y sgwrs bwerus hon, mae Felix yn esbonio pam fod ein system ynni bresennol yn methu a sut mae'r model ynni cymunedol yn dangos ffordd
ymlaen i ni. 

"Pryd oedd y tro diwethaf i chi cael cyfle penderfynu faint fydd pres eich trydan?" 

Our energy system is broken - and this is how we fix it | Felix Wight | TEDxLondon - YouTube

Ynni'n Lleol ar y BBC 

Ynni'n Lleol ar y BBC Nodwedd a BBC Wales Today gyda'r cyfarwyddwr Dr Mary Gillie yn tynnu sylw at sut mae Clwb Bethesda yn elwa'r gymuned, uwchben a thu hwnt yn arbed arian i breswylwyr.

Enillon ni grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol!

Gwnaeth Energy Local CIC gais llwyddiannus am grant o £400,000 i ehangu a chyflwyno ein model ledled Prydain. Mae’r model Ynni Lleol yn gwneud pŵer yn wirioneddol leol, gan fod o fudd i economi’r gymuned tra’n datgarboneiddio’r system bŵer. Darllenwch y datganiad i'r wasg atodedig am ragor o fanylion.

Press Release (CY)

Diweddaraf ar Twitter @energylocal