Bethesda

Ardal dan sylw
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.

Diweddariad Gorffennaf 2021: Mae tua hanner Energy Local Bethesda bellach ar y tariff Ynni Lleol ac amser defnyddio (gweler isod).  Oherwydd rhesymau technegol, mae'r hanner arall yn dal i fod yn y cyfnod pontio ac rydym yn disgwyl iddynt ymuno â'r clwb yn ystod y mis nesaf.  Oherwydd rhesymau technegol, mae'r hanner arall yn dal i gael eu trosglwyddo ac rydym yn disgwyl iddynt ymuno â'r clwb yn ystod y mis nesaf. Fe ddylech chi fod wedi derbyn e-bost yn dweud wrthych ym mha grŵp rydych chi. Os nad ydych yn sicr, e-bostiwch bethesda@energylocal.co.uk.  

Yn lle, bydd y rhai nad ydyn nhw eto yn y clwb ar dariff gwastad gan Octopus. Dylai hyn fod ar eich cyfrif Octopus Energy. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch eich cyfraddau, e-bostiwch energylocal@octoenergy.com.

Cyd Ynni oedd yr Ynni Lleol cyntaf pan gafodd ei sefydlu. Newyddion yma

 

Diweddariad Tariff:

Bethesda Tariff

Sylwch, mae'r tariffau'n newid. Os gwnaethoch chi newid i Octopws cyn 02/07/2021 eich tariff yw'r un uchod.

Os byddwch chi'n newid i Octopws ar ôl 02/07/2021 eich tariff fydd yr un isod.

Os ydych chi'n ansicr pa dariff yr ydych chi arno, e-bostiwch eich Clwb yn y cyfeiriad isod.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Ali Jay
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Ali Jay
C/O Partneriaeth Ogwen
26 Stryd Fawr
Bethesda
LL57 3AE
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
200kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

8pm - 7am
5.5000 c/kWh
7am - 4pm
9.9000 c/kWh
4pm - 8pm
12.2000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

8pm - 7am
12.0000 c/kWh
7am - 4pm
21.6000 c/kWh
4pm – 8pm
26.4000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.38 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.64 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.46 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
26.39 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
17.12 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.86 ceiniog y dydd
Gas unit rate
5.50 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn