Crickhowell

Ardal dan sylw
Crug Hwel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
logo Ynni Lleol Grug Hywel
Energy Local Crickhowell Logo

Bydd Ynni Lleol Crughywel yn ei gwneud hi’n bosibl i ddefnyddwyr cartrefi lleol ddefnyddio ynni glân sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol, a hynny mewn ffordd sy’n elwa’r ddwy ochr. Bydd y cynllun yn gweithredu yn yr ardal sy’n cael eu trydan o grid lleol Crughywel - sy’n cynnwys Cwmdu, Tretower, rhannau o Langynidr, Crickhowell, Llangattock (gan gynnwys Ffawyddog a Hillside), Llanbedr, a rhannau o Llangenny a Glangrwyney. Caiff y trydan ei gynhyrchu yn yr un ardal, gan gynnwys cynllun hydro Cwm Gu a weithredir gan Llangattock Green Valleys, yn ogystal â chynlluniau preifat.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Peter Blood
Cyfeiriad cyswllt

P Blood
C/o CRIC
Beaufort Street
Crickhowell
NP8 1BN
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available

Taliadau Trydan

Information not available

Taliadau Nwy

Information not available

Taliadau Clwb

Information not available