Crickhowell

Ardal dan sylw
Crug Hywel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
CY ELC logo

 

Bydd Ynni Lleol Crughywel yn ei gwneud hi’n bosibl i ddefnyddwyr cartrefi lleol ddefnyddio ynni glân sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol, a hynny mewn ffordd sy’n elwa’r ddwy ochr. Bydd y cynllun yn gweithredu yn yr ardal sy’n cael eu trydan o grid lleol Crughywel - sy’n cynnwys Cwmdu, Tretower, rhannau o Langynidr, Crickhowell, Llangattock (gan gynnwys Ffawyddog a Hillside), Llanbedr, a rhannau o Llangenny a Glangrwyney. Caiff y trydan ei gynhyrchu yn yr un ardal, gan gynnwys cynllun hydro Cwm Gu a weithredir gan Llangattock Green Valleys, yn ogystal â chynlluniau preifat. Dashboard

 

hydro

 

Diweddariad Tariff:

Crickhowell Tariff Update CY

Sylwch, mae'r tariffau'n newid. Os gwnaethoch chi newid i Octopws cyn 02/07/2021 eich tariff yw'r un uchod.

Os byddwch chi'n newid i Octopws ar ôl 02/07/2021 eich tariff fydd yr un isod.

Os ydych chi'n ansicr pa dariff yr ydych chi arno, e-bostiwch eich Clwb yn y cyfeiriad isod.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Phil Thomas
Cyfeiriad cyswllt

Phil Thomas
C/O CRIC EL
Crickhowell
NP8 1BN
Y Deyrnas Unedig

Cyfarwyddwyr
Kate Dufton (Joint Chairperson), Elaine Lusted (Joint Chairperson)
Phil Thomas (Secretary)
Steve Sharp (Generator Director), Jeremy Kerrison

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
30kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
55.50 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am - 4pm
14.0000 c/kWh
4pm - 8pm
22.0000 c/kWh
8pm - 7am
10.0000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
16.7400 c/kWh
4pm - 8pm
27.1400 c/kWh
8pm - 7am
15.5500 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
63.50 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.05 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
49.79 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
41.29 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
16.47 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.97 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn