Machynlleth

Ardal dan sylw
Machynlleth, Pennal, Corris, Eglwysfach & surrounds
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

 

We are a new energy club in the Dyfi Valley. We will take advantage of the wind and hydro power generated in the local area to save money from our electricity bills and support local green electricity generation.

To find out more please visit us at the Cymhorthfa - Repair & Share Fair - on Sunday October 21st at Y Plas Hall, Machynlleth. Open to the public between 10.30am and 3.30pm.

 

Rydyn ni wrthi’n sefydlu’r clwb ac rydyn ni’n chwilio am bobl a all fod â diddordeb mewn ymuno.

Clwb ynni newydd ydyn ni yn Nyffryn Dyfi. Byddwn yn manteisio ar y pŵer gwynt a dŵr a gynhyrchir yn y fro i arbed arian oddi ar ein biliau trydan a chefnogi cynhyrchu trydan gwyrdd yn lleol.

Am ragor o wybodaeth, pigo mewn i'r Gymhorthfa dydd Sul 21ain o Hydref yn neuadd Y Plas, Machynlleth, sydd ar agor rhwng 10.30 a 3.30.

 

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Nick Bard
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Andy Rowland
Ecodyfi
Y Plas
Machynlleth
SY20 8ER
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available

Taliadau Trydan

Information not available

Taliadau Nwy

Information not available

Taliadau Clwb

Information not available