Machynlleth

Ardal dan sylw
Machynlleth, Pennal, Corris, Eglwysfach & surrounds
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn casglu manylion pobl a hoffai ymuno.
Esgairweddan Powerhouse
Esgairweddan Turbine and Generator

 

We are a new energy club in the Dyfi Valley. We will take advantage of the hydro power generated in the local area to save money from our electricity bills and support local green electricity generation. Our first generator is Esgairweddan, a 60kW hydro scheme on a farm in Pennal. Please note that prices quoted below exclude VAT.

 

Rydyn ni wrthi’n sefydlu’r clwb ac rydyn ni’n chwilio am bobl a all fod â diddordeb mewn ymuno.

Clwb ynni newydd ydyn ni yn Nyffryn Dyfi. Byddwn yn manteisio ar y pŵer gwynt a dŵr a gynhyrchir yn y fro i arbed arian oddi ar ein biliau trydan a chefnogi cynhyrchu trydan gwyrdd yn lleol.

 

 

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Nick Bard
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Andy Rowland
Ecodyfi
Y Plas
Machynlleth
SY20 8ER
Y Deyrnas Unedig

Cyfarwyddwyr
Andy Rowland
Giulio Mescia
Sabrina Cantor
John Cantor
Chris Higgins
Jon Starbuck
Rhys Parry

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
60kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

8pm to 7am
11.0000 c/kWh
7am to 4pm
13.0000 c/kWh
4pm to 8pm
13.0000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
21.6000 c/kWh
4pm - 8pm
26.4000 c/kWh
8pm - 7am
12.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.38 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.64 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.46 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
26.39 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
17.12 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.86 ceiniog y dydd
Gas unit rate
5.50 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn