Machynlleth

Ardal dan sylw
Machynlleth, Pennal, Corris, Eglwysfach & surrounds
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.

Clwb ynni ydyn ni yn Nyffryn Dyfi. Byddwn yn manteisio ar y pŵer gwynt a dŵr a gynhyrchir yn y fro i arbed arian oddi ar ein biliau trydan a chefnogi cynhyrchu trydan gwyrdd yn lleol. Ein prosiect yw Esgairweddan, peiriant hydro 60kW ar fferm ym Mhennal. Nodwch fod prisiau isod cyn/heb TAW.

Esgairweddan Turbine, Generator aND POWERHOUSE_0.jpg

 

Mae'r clwb bellach yn fyw. Gallwch weld dangosfwrdd y clwb yn https://dashboard.energylocal.org.uk/machynlleth?lang=cy

 

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Energy Local Machynlleth
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Andy Rowland
Ecodyfi
Y Plas
Machynlleth
SY20 8ER
Y Deyrnas Unedig

Cyfarwyddwyr
Andy Rowland
Giulio Mescia
Sabrina Cantor
John Cantor

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
60kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
58.93 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

8pm - 7am
10.0000 c/kWh
7am - 4pm
14.0000 c/kWh
4pm - 8pm
18.0000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
18.2500 c/kWh
4pm - 8pm
28.0400 c/kWh
8pm - 7am
16.5300 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
67.10 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.91 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
57.40 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
42.88 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
17.19 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.86 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn