Llŷn

Ardal dan sylw
Botwnnog, Sarn, Aberdaron, Llaniestyn, Llangwnadl a Parciau Mynytho
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
el logo cymraeg bach

Ynni Lleol Llŷn

Rydym yn y broses o sefydlu club Ynni Lleol (Energy Local) ym Mhen Llŷn yn ardal is-orsaf drydan Botwnnog (gwelir yr ardal amlygwyd gwyrdd ar y map isod) ac yn chwilio am aelodau newydd.

Ym Mhenryn Llŷn, rydym yn bendithio â haul braf a gwyntoedd o'r môr, sy'n cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer cynhyrchu trydan adnewyddadwy drwy systemau solar a tyrbinau gwynt. Mae y clwb Ynni Lleol yn galluogi ir trydan yma gael ei werthu yn lleol, er lles y cynhyrchwyr, defnyddwyr a'r gymuned leol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn aelod or clwb, rhowch wybod n ni drwy bwyso y botwm 'Mae gennyf ddiddordeb' ar waelod y dudalen, a llenwi y ffurflen. Os oes gennych unryw gwestiynnau,neu os ydych ansicr oes ydych o fewn yr ardal. Cysylltwch â Guto am fwy o wybodaeth.

(Bydd clybiau i ardaloedd is-orsafoedd Edern, Llanbedrog a Abersoch yn dilyn..)

Mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Facebook: www.facebook.com/YnniLleolLlyn

portal map cymraeg

 

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Guto Brosschot
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Guto Brosschot
Trefaes Bach,
Sarn
Pwllheli
LL53 8RL
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available

Taliadau Trydan

Information not available

Taliadau Nwy

Information not available

Taliadau Clwb

Information not available