Corwen

Ardal dan sylw
Corwen, Cynwyd, Carrog, Glyndyfrdwy & Gwyddelwern
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn casglu manylion pobl a hoffai ymuno.
Margaret Sutherland, Kirsten Sedgewick & Leah Edwards standing in front of the Generator Building
Hydro Generator

Ym gymraeg i ddod ond dal gofrestrwch plis! 

MAE AELODAETH I'R CLWB AR GAU YN BRESENNOL. DALWCH GOFRESTR DIDDORDEB OS YDYCH CHI'N HOFFI HYSBYSU OS YW'R AELODAETH YN RHEOLI YN Y DYFODOL. RYDYM YN YMDDIHEURo AM UNRHYW ANGHYFIAWNDER A ACHOSIR GEN HYN.

We are in the process of setting up an Energy Local Club in and around Corwen. 

We are taking expression of interest forms from prospective members now. Dashboard 

 

Diweddariad Tariff:

Corwen Tariff Update CY

Sylwch, mae'r tariffau'n newid. Os gwnaethoch chi newid i Octopws cyn 02/07/2021 eich tariff yw'r un uchod.

Os byddwch chi'n newid i Octopws ar ôl 02/07/2021 eich tariff fydd yr un isod.

Os ydych chi'n ansicr pa dariff yr ydych chi arno, e-bostiwch eich Clwb yn y cyfeiriad isod.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Margaret Sutherland
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
100kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
24.00 ceinog y kWh
Tariff Cyfatebu
7.50 ceinog y kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
18.0000 c/kWh
4pm - 8pm
22.0000 c/kWh
8pm - 7am
10.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.38 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
20.04 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.46 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
21.78 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
14.13 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.32 ceiniog y dydd
Gas unit rate
3.89 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£5.00 y flwyddyn
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.