Glaslyn

Ardal dan sylw
Beddgelert, Nantgwynant, Nantmor
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Cynan Jones
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Cynan Jones
Glan Meirion
Nantmor, Beddgelert
Caernarfon
LL55 4YG
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Information not available

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
18.99 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
16.69 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
18.99 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
17.80 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
11.56 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
17.00 ceiniog y dydd
Gas unit rate
2.72 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.