Aber

Ardal dan sylw
Abergwyngregyn , Llanfairfechan
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

Bwriadwn gyflenwi trydan rhad, lleol a gwyrdd i'r pentref o baneli haul ar do cytiau Pentref Farm.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Gavin Gatehouse
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt

Manylion Cynhyrchu

Information not available
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Information not available

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.38 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
20.04 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.46 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
21.78 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
14.13 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.32 ceiniog y dydd
Gas unit rate
3.89 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.