Capel Dewi

Ardal dan sylw
Capel Dewi, Castell Howell, Llanllwni, Dre-fach & Gwyddgrug
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
Capel Dewi Energy Local Club area

Rydym wrthi'n sefydlu Clwb Ynni Lleol yn Capel Dewi a'r ardal cyfagos, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

Gwelwch y map o'r ardal i gael mwy o wybodaeth.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane O'Brien
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
Ynni Sir Gar
75 Water Street
Caerfyrddin
SA31 1PZ
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh
Tariff Cyfatebu
9.00 ceinog y kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
21.6000 c/kWh
4pm - 8pm
26.4000 c/kWh
8pm 7am
12.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
23.68 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
19.38 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
23.76 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
20.75 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
13.78 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.32 ceiniog y dydd
Gas unit rate
3.87 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.