Capel Dewi

Ardal dan sylw
Capel Dewi, Castell Howell, Llanllwni, Dre-fach & Gwyddgrug
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
Capel Dewi Energy Local Club area

Mae Ynni Lleol Capel Dewi  yn galluogi defnyddwyr domestig lleol i ddefnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol. Mae'r cynllun yn cynnwys Capel Dewi a'r ardal gyfagos a gyflenwir o is-orsaf ddosbarthu Llanllwni yn gynnwys Llanllwni, Capel Dewi, Llanfihangel-Ar-Arth, Llanfair, Pren-Gwyn, Rhydowen, Pontsian, Castell Howell, Bwlchybryn, Cwmsychpant, Rhuddlan, Llanbyther, Llanwenog, Drefach, Maesycrugiau, Aber Gair, Pentop, and New Inn. Gweler y map ardan am fwy o wybodaeth.

Nodwch nad yw'r prisiau isod yn cynnwys TAW

Fel mae prosiect hyn yn gweithio

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Giles Jones
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Giles Jones
Energy Local
Bangor
LL574PF
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
168kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am-4pm
17.0000 c/kWh
4pm-8pm
21.0000 c/kWh
8pm-7am
10.4000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
20.8000 c/kWh
4pm - 8pm
26.0000 c/kWh
8pm 7am
10.4000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
45.60 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
26.94 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
45.68 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
29.21 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
20.16 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.92 ceiniog y dydd
Gas unit rate
7.08 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn