Capel Dewi

Ardal dan sylw
Capel Dewi, Llanllwni, Pencader, Llanybydder, Llanfihangel-Ar-Arth
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
Capel Dewi Energy Local Club area

Nid yw Energy Local yn derbyn aelodau newydd ar hyn o bryd a bydd yn ailagor ym mis Ebrill 2023. Cwblhewch Ddatganiad o Ddiddordeb a byddwch yn cael gwybod pryd y gallwch barhau â'r broses i ymuno â'r Clwb. Yn y cyfamser, gallwch gyflymu'r broses drwy ofyn i'ch cyflenwr ffitio mesurydd clyfar nawr.

Mae Ynni Lleol Capel Dewi  yn galluogi defnyddwyr domestig lleol i ddefnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol. Mae'r cynllun yn cynnwys Capel Dewi a'r ardal gyfagos a gyflenwir o is-orsaf ddosbarthu Llanllwni yn gynnwys Llanllwni, Capel Dewi, Llanfihangel-Ar-Arth, Llanfair, Pren-Gwyn, Rhydowen, Pontsian, Castell Howell, Bwlchybryn, Cwmsychpant, Rhuddlan, Llanbyther, Llanwenog, Drefach, Maesycrugiau, Aber Gair, Pentop, and New Inn. Gweler y map ardan am fwy o wybodaeth.

Nodwch nad yw'r prisiau isod yn cynnwys TAW

Fel mae prosiect hyn yn gweithio

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Craig Vaux
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Craig Vaux
Energy Local CIC
Trolon
Maesycrugiau
Pencader
SA39 9DH
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
168kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
55.50 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am - 4pm
12.0000 c/kWh
4pm - 8pm
18.0000 c/kWh
8pm - 7am
10.0000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
16.7400 c/kWh
4pm - 8pm
27.1400 c/kWh
8pm - 7am
15.5500 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
63.50 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.05 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
49.79 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
41.29 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
16.47 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.97 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn