Wnion

Area Covered
Wnion and Mawddach Valleys, Bala to Barmouth
Club Status
We can’t accept any new members just now.
Ynni Lleol Wnion

Ynni Lleol Wnion

Ynni adnewyddadwy, a gynhyrchir yn lleol - ar gyfer defnydd lleol

Renewable energy, locally generated - for local use.

Mae'r ffawt daearyddol sy'n rhedeg rhwng y Bala a'r Bermo yn cynnal nifer o gynlluniau ynni dŵr a ffurfiau eraill o gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae Ynni Lleol Wnion yn galluogi'r trydan hwn i gael ei ddefnyddio'n lleol  er budd perchnogion y cynllun lleol, defnyddwyr terfynol lleol a'r gymuned leol.

The geographical fault that runs between Bala and Barmouth hosts a number of locally owned hydropower schemes and other forms of renewable energy generation. Ynni Lleol Wnion allows this locally generated electricity to be used locally, for the benefit of the local scheme owners, local end users and the local community. 


Heat Map

 

 

 

Club Contact Details

Contact Name
Mike Kirwin
Contact Email
Contact Telephone
Contact Address

Mike Kirwin
Ynni Lleol Wnion
Cae Llwyd
Rhydymain
LL40 2AY
United Kingdom

Generation Details

Information not available

Electricity Charges

Information not available

Gas Charges

Information not available

Club Charges

Information not available