Wnion

Ardal dan sylw
Wnion and Mawddach Valleys, Bala to Barmouth
Statws Clwb
Ni allwn dderbyn unrhyw aelodau newydd eto.
Ynni Lleol Wnion

Wnion - Awaiting translation

Aggregated renewable energy, locally generated for local use.

The geographical fault that runs between Bala and Barmouth hosts a number of locally owned hydropower schemes and other forms of renewable energy generation. Ynni Lleol Wnion aims to make this locally generated electricity available locally, for the benefit of the local scheme owners, local end users and the local community. 

 


Area of Interest

 

 

 

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Mike Kirwin
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Mike Kirwin
Ynni Lleol Wnion
Cae Llwyd
Rhydymain
LL40 2AY
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Information not available

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
21.55 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
17.63 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
21.55 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
19.04 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
12.36 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.82 ceiniog y dydd
Gas unit rate
2.80 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.