Bethesda

Ardal dan sylw
Bethesda, Gerlan, Tregarth, Rachub, Mynydd Llandegai
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
Bethesda

Cyd Ynni oedd yr Ynni Lleol cyntaf pan gafodd ei sefydlu. Rydyn ni nawr am gynnwys mwy o ynni gymunedol a recriwtio mwy o aelodau.

Yn ddiweddar rydym wedi newid cyflenwyr o Cooperative Energy i Octopus. Mae'r trawsnewidiad hwn wedi arwain at gymhlethdodau sy'n golygu nad yw cwsmeriaid ar y tariff amser defnyddio Ynni Lleol. Yn lle hynny byddant ar dariff gwastad o Octopus. Gellir cyrchu hwn yma: https://octopus.energy/tariffs/ Tariff nwy: gweler yma am y diweddaraf: https://octopus.energy/tariffs

Newyddion yma

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Beca Roberts
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Beca Roberts
Partneriaeth Ogwen
26 Stryd Fawr
Bethesda
LL57 3AE
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
200kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.75 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

8pm - 7am
5.8000 c/kWh
7am - 4pm
10.4000 c/kWh
4pm - 8pm
12.7000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

8pm - 7am
10.5000 c/kWh
7am - 4pm
18.9000 c/kWh
4pm – 8pm
23.1000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
21.55 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
17.63 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
21.55 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
19.04 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
12.36 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.82 ceiniog y dydd
Gas unit rate
2.80 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.