Capel Dewi

Ardal dan sylw
Capel Dewi, Castell Howell, Llanllwni, Dre-fach & Gwyddgrug
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
Energy Local Capel Dewi Border

Rydym wrthi'n sefydlu Clwb Ynni Lleol yn Capel Dewi a'r ardal cyfagos, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

Gwelwch y map o'r ardal i gael mwy o wybodaeth.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane O'Brien
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
Ynni Sir Gar
75 Water Street
Caerfyrddin
SA31 1PZ
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Information not available

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.86 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
16.59 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.86 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
17.78 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
11.81 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.82 ceiniog y dydd
Gas unit rate
2.75 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.