Crug Hywel

Ardal dan sylw
Crug Hywel, Llangattock, Llanbedr, Tretower, Cwm Du, Llangynidr, Bwlch
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn casglu manylion pobl a hoffai ymuno.
logo Ynni Lleol Grug Hywel
Energy Local Crickhowell Logo

Bydd Ynni Lleol Crughywel yn ei gwneud hi’n bosibl i ddefnyddwyr cartrefi lleol ddefnyddio ynni glân sy’n cael ei gynhyrchu’n lleol, a hynny mewn ffordd sy’n elwa’r ddwy ochr. Bydd y cynllun yn gweithredu yn yr ardal sy’n cael eu trydan o grid lleol Crughywel - sy’n cynnwys Cwmdu, Tretower, rhannau o Langynidr, Crickhowell, Llangattock (gan gynnwys Ffawyddog a Hillside), Llanbedr, a rhannau o Llangenny a Glangrwyney. Caiff y trydan ei gynhyrchu yn yr un ardal, gan gynnwys cynllun hydro Cwm Gu a weithredir gan Llangattock Green Valleys, yn ogystal â chynlluniau preifat.

Dashboard

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Peter Blood
Cyfeiriad cyswllt

P Blood
C/o CRIC
Beaufort Street
Crickhowell
NP8 1BN
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
50kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.45 ceinog y kWh
Tariff Cyfatebu
7.50 ceinog y kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
16.0000 c/kWh
4pm - 8pm
20.0000 c/kWh
8pm - 7am
8.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.86 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
16.59 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.86 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
17.78 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
11.81 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.82 ceiniog y dydd
Gas unit rate
2.75 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.