Machynlleth

Area Covered
Machynlleth, Pennal, Corris, Eglwysfach & surrounds
Club Status
We are in the process of setting up the club, and we are looking for people who may be interested in joining.

 

We are a new energy club in the Dyfi Valley. We will take advantage of the wind and hydro power generated in the local area to save money from our electricity bills and support local green electricity generation.

To find out more please visit us at the Cymhorthfa - Repair & Share Fair - on Sunday October 21st at Y Plas Hall, Machynlleth. Open to the public between 10.30am and 3.30pm.

 

Rydyn ni wrthi’n sefydlu’r clwb ac rydyn ni’n chwilio am bobl a all fod â diddordeb mewn ymuno.

Clwb ynni newydd ydyn ni yn Nyffryn Dyfi. Byddwn yn manteisio ar y pŵer gwynt a dŵr a gynhyrchir yn y fro i arbed arian oddi ar ein biliau trydan a chefnogi cynhyrchu trydan gwyrdd yn lleol.

Am ragor o wybodaeth, pigo mewn i'r Gymhorthfa dydd Sul 21ain o Hydref yn neuadd Y Plas, Machynlleth, sydd ar agor rhwng 10.30 a 3.30.

 

Club Contact Details

Contact Name
Nick Bard
Contact Email
Contact Telephone
Contact Address

Andy Rowland
Ecodyfi
Y Plas
Machynlleth
SY20 8ER
United Kingdom

Generation Details

Information not available

Electricity Charges

Information not available

Gas Charges

Information not available

Club Charges

Information not available