Mae gennyf ddiddordeb yn Ynni Lleol

Os yw beth rydych wedi’i glywed am Ynni Lleol yn apelio atoch, a’ch bod yn meddwl yr hoffech ymuno â chlwb Ynni Lleol efallai, rhowch eich manylion isod os gwelwch yn dda. Byddwn yn gwneud yn siŵr fod eich cyfeiriad o fewn ardal un o’n clybiau ac yna fe anfonir gwybodaeth atoch ynglŷn â sut i ymuno. Ni fydd hyn yn golygu eich bod yn ymrwymo i ddim byd.
The email address is not made public. It will only be used if you need to be contacted about your account or for opted-in notifications.
Rhif ffôn dydd, ar gyfer ymholiadau.

Premises

Archeb
Safle
Cyfeiriad
Safle busnes yw hyn?
Gall busnesau bach ymuno ag Ynni Lleol. Byddwn yn gwirio i gadarnhau a ydych yn gymwys. Atebwch Ydi os nad ydych yn siŵr ai safle busnes sydd gennych chi neu ddim.
Safle yn cynhyrchu trydan
A ydych yn cynhyrchu trydan a’i anfon i’r cyflenwad ar gyfer y safle hwn?
Do you have an electric vehicle?
Clwb
Pa glwb Ynni Lleol ydych chi’n dymuno ymuno ag ef?
Os oes gennych fwy nag un safle yr hoffech eu cynnwys, neu os hoffech i ni ddefnyddio cyfeiriad gwahanol ar gyfer gohebiaeth, bydd yn bosibl i chi ychwanegu’r rhain ar ôl cofrestru.