Mae gennyf ddiddordeb yn Ynni Lleol

Os yw beth rydych wedi’i glywed am Ynni Lleol yn apelio atoch, a’ch bod yn meddwl yr hoffech ymuno â chlwb Ynni Lleol efallai, rhowch eich manylion isod os gwelwch yn dda. Byddwn yn gwneud yn siŵr fod eich cyfeiriad o fewn ardal un o’n clybiau ac yna fe anfonir gwybodaeth atoch ynglŷn â sut i ymuno. Ni fydd hyn yn golygu eich bod yn ymrwymo i ddim byd.
Cyfeiriad e-bost dilys. Anfonir pob e-bost o’r system i’r cyfeiriad hwn. Ni fydd y cyfeiriad e-bost yn cael ei wneud yn gyhoeddus. Yr unig adeg y bydd yn cael ei ddefnyddio yw os byddwch yn dymuno derbyn cyfrinair newydd neu’n dymuno derbyn rhai mathau o newyddion neu hysbysiadau drwy e-bost.
Rhif ffôn dydd, ar gyfer ymholiadau.

Safle

Archeb
Safle
Cyfeiriad
Safle busnes yw hyn?
Gall busnesau bach ymuno ag Ynni Lleol. Byddwn yn gwirio i gadarnhau a ydych yn gymwys. Atebwch Ydi os nad ydych yn siŵr ai safle busnes sydd gennych chi neu ddim.
Safle yn cynhyrchu trydan
A ydych yn cynhyrchu trydan a’i anfon i’r cyflenwad ar gyfer y safle hwn?
Clwb
Pa glwb Ynni Lleol ydych chi’n dymuno ymuno ag ef?
Os oes gennych fwy nag un safle yr hoffech eu cynnwys, neu os hoffech i ni ddefnyddio cyfeiriad gwahanol ar gyfer gohebiaeth, bydd yn bosibl i chi ychwanegu’r rhain ar ôl cofrestru.