Roupell Park

Ardal dan sylw
Roupell Park Estate, Brixton, London
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
Residents standing next to solar panel on the roof.

Energy Local Roupell Park Logo

 

 

 

Energy Local Roupell Park is a new scheme only available to residents on the Roupell Park estate in Brixton. This is an exciting opportunity to save money on your electricity bill while supporting clean solar energy, generated right here on the rooftops of Roupell Park.

We are launching a trial at Roupell Park to show how residents like you can benefit from cheaper, locally generated, renewable energy.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Charlotte Lawes
Ffôn gyswllt

Manylion Cynhyrchu

Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Information not available

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
19.90 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
14.97 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
19.90 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
16.30 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
9.96 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
17.00 ceiniog y dydd
Gas unit rate
2.77 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.