Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 3: Amserlen y Prosiect

i Rhan 2: Engreifftiau hydro

i Rhan 2: Enghriefftiau solar

>i Rhan 4:

Cytundeb Cyflenwi

Y Cytundeb Cyflenwi yw’r contract rhyngoch chi a’ch cyflenwr trydan. Ar hyn o bryd, Octopus Energy yw’r cyflenwr ar gyfer aelodau Clybiau Ynni Lleol.

Mae Octopus Energy yn darparu’r Tariff Amser Defnyddio. Golyga hyn bod trydan ganddyn nhw ar gael am wahanol brisiau ar adegau gwahanol o’r dydd.

Cyhoeddir manylion y Tariff Amser Defnyddio ar wefan eich Clwb pan mae’r Clwb yn barod i newid eu cyflenwr i Octopus Energy. Fe anfonir y manylion hyn atoch chi hefyd adeg newid cyflenwr.

Bydd y trydan o’r cynhyrchiant lleol adnewyddol, pan fydd ar gael, yn rhatach na’r Tariff Amser Defnyddio. Cytunir ar y cyfradd am y trydan hwn gan aelodau’r Clwb.

Mesuryddion Deallus

Gosodir mesurydd deallus ar gyfer pawb sy’n rhan o Glwb. Bydd y mesurydd deallus yn dangos pryd rydych yn defnyddio ynni a faint rydych yn ei ddefnyddio. Mae hynny’n golygu y gallwch weld eich bod yn defnyddio ynni pan fydd yr hydro yn ei gynhyrchu, a chyfatebu’r ddau beth, fel y bydd eich biliau trydan yn llai.

Gosodir mesuryddion deallus tua chwech wythnos ar ôl i chi newid eich cyflenwr i’r Clwb, unwaith y byddwch wedi dychwelyd eich cytundeb cyflenwi iddyn nhw.

Ar y ffordd i fod yn aelod o’r Clwb

Unwaith y byddwch wedi dychwelyd eich cytundeb cyflenwi ac wedi cael eich mesurydd deallus yn rhad ac am ddim, byddwn yn gallu cyflawni gosodiadau’r Clwb Ynni Lleol, gan ganiatau i chi gyfatebu trydan adnewyddol a gynhyrchir yn lleol i ddefnydd trydan yn lleol. Byddwch yn arbed arian gan gadw mwy o arian yn yr economi leol.

 

Cliciwch yma i weld graff am ein amserlen presennol ar y cyd â’r cyflenwr.

 

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 1: Sut mae’n gweithio

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 2: Eich siâr chi o’r trydan dŵr a gynhyrchir

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 2: Eich siâr chi o’r trydan haul a gynhyrchir

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 4: Awgrymiadau ar gyfer eich peiriant golchi a sychwr dillad

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 5: Uwchraddio i oleuadau Deuod Allyrru Golau (LED)

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 6: Prisiau trydan

Y llawlyfr Ynni Lleol - Effeithlonrwydd ynni