Energy Local Totnes Club Hydroelectricity Launch

                                                                  Lansio Hydroelectricity Clwb Totnes Ynni Lleol 

                                                                        2 – 4:30yp, Dydd Sul, 9fed Mehefin

                                                                                   Ar Totnes Weir Hydro


I ddathlu lansiad y lansiad y Clwb Totnes Ynni Lleol gyda'i fynediad newydd i bŵer trydan dŵr lleol, fforddiadwy, adnewyddadwy o Hydro Totnes Weir, bydd prynhawn hwyliog a llawn gwybodaeth wrth ymyl Weir Totnes, ddydd Sul, 9fed Mehefin rhwng 2 a 4:30 yp. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf yn: https://bit.ly/elt-hydro

Digwyddiad prynhawn llawn hwyl lle gall unigolion a theuluoedd ddod i ddysgu am brosiect ynni adnewyddadwy mwyaf Totnes, Hydro Totnes a sut y gallant nawr arbed arian trwy brynu trydan yn uniongyrchol o'r hydro trwy'r Clwb Totnes Ynni Lleol.

Bydd yn:

  • Roedd gweithgareddau plant yn canolbwyntio ar ddysgu am ynni adnewyddadwy gyda SeaDream (bydd y rhain yn dechrau bob hanner awr o 2yp).
  • Teithiau o'r orsaf Hydroelectrig (am 2 yp, 2:45 yp, 3:30 yp a 4:15 yp).
  • Gwybodaeth am y Clwb Totnes Ynni Lleol - cwmni cydweithredol sy'n galluogi pobl i brynu a gwerthu ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol am bris teg.
  • Cyngor a gwybodaeth arbed ynni.
  • Stondin bwyd a diod.

ARCHEBWCH EICH TAITH TRYDAN DŴR NEU SLOT GWEITHGAREDD PLANT YMLAEN LLAW OS GALLWCH, (mae'n ddefnyddiol iawn ar gyfer ein cynllunio) yn: admin@tresoc.co.uk

Adeiladwyd pwerdy Totnes Weir Hydro yn 2015 ac mae ganddo gapasiti 300kW. Mae ganddo ddau dyrbin Sgriw Archimedes sy'n cynhyrchu trydan glân, adnewyddadwy - sydd oddeutu 1,250 MWh o drydan glân bob blwyddyn.

Mae Ynni Lleol Totnes yn gwmni cydweithredol sy'n galluogi ei aelodau i brynu a masnachu ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol am bris teg. I ddysgu mwy neu gofrestru eich diddordeb, ewch i: https://energylocal.org.uk/totnes

                                                                         Lleoliad: Totnes Weir Hydro, Totnes.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal wrth ymyl y Totnes Weir Hydro ar lan Afon Dart. Mae hyn y tu ôl i'r caeau chwarae ar safle (heb ei ddefnyddio) KEVICs Elmshirst, ar hyd llwybr yr afon. Dyma'r rhan o lwybr yr afon sy'n rhedeg o'r orsaf reilffordd i fynedfa isaf ystâd Dartington. Gellir ei gyrchu hefyd, trwy'r llwybr ar waelod Swallowfields.