Ynni Lleol Cylchlythyr - Uchafbwyntiau 2023

Newsletter Energy Local Welsh

Blwyddyn newydd dda oddi wrth y tîm Ynni Lleol! Mae wedi bod yn flwyddyn wych ac rydym yn falch iawn o'r hyn yr ydym ni, a holl aelodau ein Clwb Ynni Lleol, wedi'i gyflawni yn 2023. Ni allwn aros i ddechrau ar brosiectau newydd ar gyfer 2024 ac yn y cyfamser dyma olwg yn ôl ar rhai o’n hoff eiliadau o’r flwyddyn ddiwethaf …

Lansio'r clwb cyntaf gyda 100GreenCommunity Meeting

Mae Ynni Lleol Totnes wedi bod yn torri tir newydd drwy sefydlu ein clwb cyntaf gyda 100Green!

Rydym yn falch iawn o’r gwaith y mae’r gymuned hon wedi’i wneud i roi’r prosiect hwn ar waith ac ni allwn aros i weld manteision y Clwb yn cael eu gwireddu yn y gymuned hon.

400+ aelwyd yn ymwneud ag Ynni Lleol

Eleni rydym wedi cael 400+ o gartrefi mewn clybiau Ynni Lleol ledled Cymru a Lloegr. Rydym wrth ein bodd yn gallu gweithio gyda chymaint o gymunedau sy'n hyrwyddo arloesedd a chydraddoldeb ynni yn eu hardal leol. Yn 2024, rydym yn gobeithio ehangu hyd yn oed yn fwy a chreu rhwydwaith o Glybiau ar draws y TU cyfan.

Energy Local Clubs UK

 

Fe wnaethon ni dyfu ein tîm ein hunain!

Eleni fe ddywedon ni helo wrth ddau aelod newydd o’r tîm, Beth a Tor, sydd wedi bod yn helpu gyda datblygu clwb, prosiectau a gweinyddiaeth. Fe wnaethom hefyd ffarwelio â Ali, a oedd yn rhan wych o'r tîm ac sydd wedi gadael sgidiau mawr i'w llenwi!

Energy Local Team

 

Rhyddhau cyllid ynni cymunedol Newydd

Yn 2023 rhyddhawyd cronfa o £10 miliwn gan y Net Zero Hubs ar gyfer gwaith dichonoldeb ynni cymunedol. Disgwylir i hyn roi hwb mawr i'r sector a bydd yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn prosiectau newydd neu ychwanegu capasiti at gynhyrchu presennol.

 

Innovate UK Inclusive Innovation Energy Award

Gwobr Arloesedd Cynhwysol

Eleni dyfarnwyd grant i ni gan Innovate UK ar gyfer Arloesi Cynhwysol, i'n helpu i gefnogi cartrefi anodd eu cyrraedd drwy'r cyfnod pontio ynni.

Mae ein gwaith wedi cynnwys rhannu sgiliau ac ymgysylltu â'r gymuned a fydd yn galluogi mwy o gartrefi i gael mynediad i'r model Ynni Lleol ac elwa ohono.

Ein nod wrth wneud hynny yw creu system ynni lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl a lle mae manteision arloesi yn cael eu rhannu gan bawb.

 

Cadwch yn gyfoes yn 2024!

Rydym yn postio’n rheolaidd ar FacebookTwitterInstagram a LinkedIn yn ogystal ag ysgrifennu postiadau blog ar ein gwefan.

Bob ail ddydd Llun o'r mis rydym hefyd yn cynnal sesiwn galw heibio am 6:30pm ar gyfer swyddogion, cynghorwyr, ac unrhyw aelodau clwb sydd â diddordeb neu drefnwyr clwb sydd ar ddod. Anfonwch e-bost atom os hoffech ymuno â'r alwad!