Croeso i Ynni Lleol

Beign Energy Smart

Ffordd newydd o gydweithio yw Ynni Lleol sy’n galluogi cymunedau lleol i gyfuno’r cynhyrchiant trydan sy’n perthyn i’r gymuned, ac i reoli’r galw lleol am drydan i leihau biliau ac allyriadau carbon. Cred Ynni Lleol y dylai cymunedau allu elwa o ddefnyddio trydan ar yr adegau rhataf o’r dydd a chyfatebu eu defnydd i ynni a gynhyrchir yn lleol.

Mae’r porth hwn yn dweud mwy wrthych am y clybiau Ynni Lleol sy’n weithredol neu sy’n cael eu sefydlu. Cewch gofrestru eich diddordeb yma a chael gwybod am y datblygiadau diweddaraf. Gweld a yw Clwb yn weithredol yn eich ardal chi trwy glicio yma.

Ewch i Glybiau

ashden award

I gael gwybodaeth fanylach, ewch i Cwestiynau Cyffredin.

I gael gwybodaeth am sut y gall Hwb Cartref Ynni Lleol eich helpu i amseru ymlaen llaw eich offer trydanol a chymryd mantais o drydan lleol, rhad, cliciwch y botwm isod.

Hwb Cartref – Cymorth llaw o gwmas y tŷ

Cliciwch y botwm isod i gael gwybodaeth am eich Consumer Access Device (CAD) neu Offer Mynediad i’r Cwsmer yn Gymraeg a sut i'w sefydlu.

CAD

Cliciwch y botwm am dangosfwrdd ynni

Dangosfwrdd Ynni

Y llawlyfr Ynni Lleol  – pwyswch yma i ddarllen mwy am sut mae’r ynni gwyrdd lleol yn cael ei ddefnyddio, i weld eglurhad o dariffau ynni a phrisiau cyfatebol, ac ar gyfer argymhellion sut i leihau eich biliau trydan.