Disgleirio Goleuni

Submitted by Tor Cavanagh on

Disgleirio Goleuni

Efallai nad yw’n Haf bellach, ond mae’r haul yn sicr yn tywynnu yma yn Ynni Lleol!

Blog Iechyd Meddwl

Submitted by Tor Cavanagh on

Rhywbeth na fuaswn yn ei ddymuno ar neb. Ond rhywbeth rwyf wedi dysgu llawer trwyddo. Teimladau llethol o anobaith a methiant, dyna’r boen waethaf rwyf erioed wedi’i phrofi. Gan fy mod yn ffit iawn, mae’r teimlad sy’n dod yn sydyn yn ystod pwl o banig o fethu anadlu yn iawn, yn frawychus tu hwnt. Er hynny, ar ôl dod trwyddo, rwyf hefyd yn fy adnabod fy hun a phobl eraill yn llawnach. 

Niwroamrywiaeth a ni: Rhan 2

Submitted by Tor Cavanagh on

Lle rydym yn rhannu ein cynghorion ar gofleidio a chefnogi niwroamrywiaeth

Ein cyngor ar gyfer gweithio gyda Dyslecsig ac ADHD

Niwroamrywiaeth a ni: Rhan 1

Submitted by Tor Cavanagh on

Mae’n 2023, nid yw’n ddigon – nac yn fuddiol – i fusnesau ychwanegu “niwroamrywiol” at eu rhestr wirio cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae angen dealltwriaeth o sut mae cydweithwyr niwroamrywiol yn gweithio ac arferion sy'n eu galluogi i weithio i'w cryfderau, er budd y busnes cyfan. Mae darparu'r amgylchedd cywir i ymgeiswyr a staff niwroamrywiol harneisio eu sgiliau yn arwain at dîm rhagweithiol gyda llu o safbwyntiau a syniadau a chreadigedd di-ben-draw.

Energy Shifting – Make Energy Work For You

Submitted by Tor Cavanagh on

Symud Ynni - Gwneud Ynni Gweithio i Chi

Os ydych chi'n teimlo bod y gost o ... popeth yn cynyddu, nid ydych chi ar eich pen eich hun! Nawr yw’r amser i wneud y mwyaf o’r dangos bwrdd a defnyddio Ynni Lleol i arbed rhywfaint o arian i chi’ch hun a “Gwneud i ynni weithio i chi”.

Dyma'r Dangosfwrdd Ynni Lleol:

 

(Sylwer: mae’r dangosfwrdd yn benodol ar gyfer aelodau Ynni Lleol)

Community Energy - Power to the people!

Submitted by Tor Cavanagh on

Ynni Cymunedol: Grym i'r Bobl!

Mae'r dyddiau pan oedd ynni'n cael ei reoli gan gorfforaethau a chyfleustodau mawr yn unig wedi mynd. Yn y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi gweld chwyldro yn y ffordd yr ydym yn meddwl am ynni a phwy sy'n cael ei gynhyrchu. Mae’r pŵer wedi symud o’r brig i’r gwaelod, gyda chymunedau’n cymryd yr awenau ac yn arwain y tâl tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Renewable Energy - A breakdown of how it works

Submitted by Tor Cavanagh on

Ynni Adnewyddadwy - Dadansoddiad o sut mae'n gweithio

Gwyddom oll beth yw prif ffynonellau ynni adnewyddadwy, ond sut mae'n gweithio mewn gwirionedd? Isod mae dadansoddiad syml, yng ngeiriau Jennifer Aniston, “Dyma’r darn gwyddoniaeth, canolbwyntio!”

Pŵer Solar: