Nanty Caws

Ardal dan sylw
11kv (3phase) commercial sites located substation no. 580296
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
NantyCaws Wind Turbine located at the NantyCaws waste recycling site

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane N O'Brien
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
Carmarthenshire Energy Ltd.,
75 Water Street
Carmarthen
SA31 1PZ
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
500kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tariff cyfatebol

7am-4pm
c/kWh
4pm-8pm
c/kWh
8pm-7am
c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
c/kWh
4pm-8pm
c/kWh
8pm-7am
c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
23.68 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.82 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
23.76 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
26.84 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
17.82 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.86 ceiniog y dydd
Gas unit rate
6.40 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available