Llandysul

Ardal dan sylw
Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon & Alltwalis
Statws Clwb
Rydym yn gweithredu ac yn agored i aelodau newydd.
Energy Local

Mae Ynni Lleol Llandysul yn galluogi defnyddwyr domestig lleol i ddefnyddio trydan adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol. Mae'r prosiect yn cwmpasu'r ardal a gyflenwir o is-orsaf ddosbarthu Rhos sy'n cynnwys Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon, ac Alltwalis.  Fel aelod o'r Clwb, byddwch yn manteisio ar y pŵer solar a gynhyrchir yn yr ardal leol i arbed arian ar eich biliau trydan tra'n cefnogi cynhyrchu trydan gwyrdd lleol.

Gwelwch y map ardal am fwy o wybodaeth.

Map of Area

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, rhowch wybod i ni drwy glicio ar y ddolen 'Mae gennyf ddiddordeb' ar waelod y dudalen, a llenwch y ffurflen.

Gallwch gael golwg ar rywfaint o wybodaeth allweddol am sut mae'r prosiect yn gweithio isod:

Fel mae prosiect hyn yn gweithio

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, neu os ydych yn ansicr a ydych yn dod o fewn y dalgylch, mae croeso i chi gysylltu â Giles i gael rhagor o wybodaeth.

Llandysul Dashboard

 

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Beth Holloway
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Beth Holloway
Energy Local
Bangor
LL574PF
Y Deyrnas Unedig

Cyfarwyddwyr
Greg Parker, Iestyn ap Dafydd, David Brooke

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
150kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
55.50 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am-4pm
15.0000 c/kWh
4pm-8pm
23.0000 c/kWh
8pm-7am
12.0000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
16.7400 c/kWh
4pm-8pm
27.1400 c/kWh
8pm-7am
15.5500 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
63.50 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.05 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
49.79 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
41.29 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
16.47 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.97 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn