Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 6: Prisiau trydan

i Rhan 5

i Rhan 7

Prisiau Trydan

Os ydych yn aelod o Glwb Ynni Lleol, byddwch yn cael eich trydan o ffynhonnel leol o drydan adnewyddol (hydro, solar, gwynt, etc).

Ar rai adegau o’r dydd, bydd yn bosibl cyfatebu’ch holl defnydd trydan i drydan sy’n cael ei gynhyrchu gan gynhyrchydd ynni gwyrdd eich Clwb. Ar adegau eraill, byddwch yn defnyddio mwy o drydan na’ch cyfran chi o’r trydan adnewyddol, a byddwch yn prynu’r trydan ychwanegol hwn gan y cyflenwr.

Bydd cost y trydan ychwanegol hwn yn amrywio yn ôl yr adeg o’r dydd.  Hwn yw’r Tariff Amser Defnyddio (TOUT) a gynigir i Ynni Lleol. Bydd yr union brisiau yn cael eu cadarnhau ar adeg newid a byddant yn unol â’r tariffau sefydlog a gynigir ar y pryd.

Byddwch yn talu ffi aelodaeth flynyddol i fod yn rhan o’r Clwb. Mae hyn yn helpu i dalu cost rhedeg y Clwb. Cadarnheir y ffi aelodaeth pan fyddwch yn trosglwyddo.

Eich prisiau trydan

Gweler isod graff o enghraifft o Dariff Amser Defnyddio a thariff ynni adnewyddol (neu tariff cyfatebol).

Example time of use tariff graph

Felly faint fydda i’n ei dalu?
Byddwch yn defnyddio cymysgedd o drydan y gellir ei gyfatebu i’r ffynhonnell adnewyddol a thrydan sy’n costio gwahanol brisiau ar wahanol adegau o’r dydd. Isod ceir enghreifftiau (ar sail y graff uchod) sy’n dangos sut y byddai hyn yn gweithio ar ddwy wahanol adeg o’r dydd a beth fyddai eich defnydd tebygol ar ddiwedd y mis.

Eich defnydd nos Wener - Ynni adnewyddol a thrydan ychwanegol am bris Brig Gyda’r Nos.
Mae hi’n nos Wener, rhwng 5 a 6 o’r gloch, ac rydych chi gartref yn defnyddio trydan i goginio eich pryd nos a gwylio’r teledu. Yn ystod yr awr honno rydych yn defnyddio 2 kWh o drydan.

  • Mae 1 kWh yn cael ei gyfatebu i’ch cyfran chi o’r trydan gwyrdd ac rydych yn talu pris cyfatebol​ o e.e. 18c/kWh.
  • Rydych yn talu am y 1 kWh arall gan y cyflenwr ar bris Brig Gyda’r Nos, sef 42c/kWh.

Cyfanswm cost y trydan a ddefnyddiwch yw 60 ceiniog. Rydych wedi defnyddio 1 kWh o Ynni adnewyddol rhad ac 1 kWh o ynni Brig Gyda’r Nos drud. Felly rhwng y ddau mae cost eich trydan ar yr adeg hon rywbeth yn debyg i gyfraddau safonol arferol.

Eich defnydd pnawn dydd Sul - Ynni gwyrdd a thrydan ychwanegol am bris Canol Dydd.
Mae hi’n bnawn dydd Sul rhwng 1 a 2 o’r gloch, ac rydych gartref yn defnyddio trydan i goginio cinio mawr i’r teulu a rhedeg y peiriant golchi. Yn ystod yr awr honno rydych yn defnyddio 2 kWh o drydan.

  • Mae 1 kWh o’r trydan yn cael ei gyfatebu i’ch cyfran chi o’r trydan gwyrdd ac rydych yn talu Pris cyfatebol​ o e.e. 18c/kWh.
  • Codir pris Canol Dydd y cyflenwr am yr 1 kWh arall, sef 26c/kWh.

Cyfanswm cost y trydan a ddefnyddiwch yw 44 ceiniog. Rydych wedi defnyddio Ynni adnewyddol rhad ac ynni Canol Dydd cymharol rad ac felly rydych wedi arbed arian os cymharwch â phrisiau cyfradd safonol arferol.

Sut i arbed y mwyaf

Rydym yn disgwyl y bydd pawb sy’n rhan o Glwb Ynni Lleiol yn arbed arian ar eu biliau trydan. I arbed mwy, cofiwch y tri pheth pwysig: 

  • Gwnewch bopeth posibl i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon.
  • Cyfatebwch eich defnydd o drydan i’r adegau pan fyddwch yn debygol o fod â chyfran fwy o’r ynni lleol.
  • Defnyddiwch lai o drydan ar yr adegau brig.

 

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 1: Sut mae’n gweithio

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 2: Eich siâr chi o’r trydan dŵr a gynhyrchir

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 2: Eich siâr chi o’r trydan haul a gynhyrchir

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 3: Amserlen y Prosiect

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 4: Awgrymiadau ar gyfer eich peiriant golchi a sychwr dillad

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 5: Uwchraddio i oleuadau Deuod Allyrru Golau (LED)

Y llawlyfr Ynni Lleol - Rhan 7: Y Clwb cydweithredol

Y llawlyfr Ynni Lleol - Effeithlonrwydd ynni