Llandysul

Ardal dan sylw
Llandysul, Saron, Drefach, Rhos, Hermon & Alltwalis
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn casglu manylion pobl a hoffai ymuno.

Gwelwch y map o'r ardal i gael mwy o wybodaeth.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane O'Brien
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
Ynni Sir Gar
75 Water Street
Caerfyrddin
SA31 1PZ
Y Deyrnas Unedig

Cyfarwyddwyr
Neil Lewis, Jane O'Brien and Greg Parker

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
150kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am-4pm
8.8000 c/kWh
4pm-8pm
11.0000 c/kWh
8pm-7am
4.4000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
20.8000 c/kWh
4pm-8pm
26.0000 c/kWh
8pm-7am
10.4000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
23.68 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
19.38 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
23.76 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
20.75 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
13.78 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.32 ceiniog y dydd
Gas unit rate
3.87 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.