Cwmystwyth

Ardal dan sylw
Devils Bridge, Ponterwyd, Goginan, Ystumtuen, Trisant and Cwmystwyth
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
Cwym logo CY

 

 

 

 

 

Mae Ynni Lleol Cwmystwyth yn recriwtio aelodau.

Nod y prosiect yw caniatáu i bobl leol elwa o ddefnyddio trydan a gynhyrchir yn lleol. 

Daw’r ynni a gynhyrchir o pwerdy hydro.

Codir pris is fesul uned ar aelodau'r Clwb sy'n defnyddio pŵer pan fydd y generaduron yn gwneud trydan nag y byddent fel arall.

Mae hwn yn brosiect newydd felly efallai y bydd yn cymryd peth amser i recriwtio digon o bobl i ddechrau arni. 

I fynegi diddordeb mewn ymuno â'r Clwb, cliciwch ‘Mae gennyf ddiddordeb’ a rhowch eich manylion. Nid oes ymrwymiad ar hyn o bryd. 

 

Nid yw'r holl brisau yn cynnwys VAT. 

Bydd angen mesurydd craff ar bob cartref. Gallwn wirio a yw'ch eiddo'n addas ar gyfer mesurydd craff.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane O'Brien
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
Ynni Lleol CIC
Bangor
LL57 4FE
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
100kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am-4pm
12.5000 c/kWh
4pm-8pm
15.0000 c/kWh
8pm-7am
11.5000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
21.6000 c/kWh
4pm-8pm
26.4000 c/kWh
8pm-7am
12.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
22.38 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
26.28 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
22.46 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
28.48 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
18.48 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
24.86 ceiniog y dydd
Gas unit rate
6.38 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn