Cwmystwyth

Ardal dan sylw
Devils Bridge, Ponterwyd, Goginan, Ystumtuen, Trisant and Cwmystwyth
Statws Clwb
Ni allwn dderbyn unrhyw aelodau newydd eto.
Cwym logo CY

 

 

 

 

 

Mae Ynni Lleol Cwmystwyth yn recriwtio aelodau.

Nod y prosiect yw caniatáu i bobl leol elwa o ddefnyddio trydan a gynhyrchir yn lleol. 

Daw’r ynni a gynhyrchir o pwerdy hydro.

Codir pris is fesul uned ar aelodau'r Clwb sy'n defnyddio pŵer pan fydd y generaduron yn gwneud trydan nag y byddent fel arall.

Mae hwn yn brosiect newydd felly efallai y bydd yn cymryd peth amser i recriwtio digon o bobl i ddechrau arni. 

I fynegi diddordeb mewn ymuno â'r Clwb, cliciwch ‘Mae gennyf ddiddordeb’ a rhowch eich manylion. Nid oes ymrwymiad ar hyn o bryd. 

 

Nid yw'r holl brisau yn cynnwys VAT. 

Bydd angen mesurydd craff ar bob cartref. Gallwn wirio a yw'ch eiddo'n addas ar gyfer mesurydd craff.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Ali Jay
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Ali Jay
Energy Local
Bangor
BH20 4DF
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
100kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am - 4pm
12.5000 c/kWh
4pm - 7pm
15.0000 c/kWh
8pm - 7am
11.5000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am - 4pm
21.6000 c/kWh
4pm - 8pm
26.4000 c/kWh
8pm - 7am
12.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
67.10 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.91 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
57.40 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
42.88 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
17.19 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.86 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn