Teifi

Ardal dan sylw
Cardigan, Gwbert, Y Ferwig, Mwnt and Penparc, Llangoedmore, Llechryd and St Dogm
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
outline sketch of Cardigan substation area

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane N O'Brien
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
4CG
Pwllhai
Cardigan
SA43 1DB
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Information not available
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tariff cyfatebol

7am-4pm
c/kWh
4pm-8pm
c/kWh
8pm-7am
c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
c/kWh
4pm-8pm
c/kWh
8pm-7am
c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
23.68 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
19.38 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
23.76 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
20.75 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
13.78 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.32 ceiniog y dydd
Gas unit rate
3.87 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.