Blackawton

Ardal dan sylw
Blackawton
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

The Energy Local club for the Blackawton community.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Sune Nightingale
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Sune Nightingale
Capton Spring
Dartmouth
TQ6 0JE
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
8kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tariff cyfatebol

7am-4pm
c/kWh
4pm-8pm
c/kWh
8pm-7am
c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
c/kWh
4pm-8pm
c/kWh
8pm-7am
c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
24.44 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
19.72 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
24.52 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
21.42 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
13.45 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
25.32 ceiniog y dydd
Gas unit rate
3.91 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available
Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.