Cwm Arian

Ardal dan sylw
Llanfyrnach, Hermon, Tegryn, Star, Llandwain, Hebron and surrounding areas
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.

The Energy Local Club covers Hermon and surrounding areas, offering an opportunity for local residents to use locally generated power.

Energy Local Cwm Arian will enable locally generated renewable electricity to be used by local domestic consumers. The scheme covers the area supplied from the Llanfyrnach distribution substation which includes: Llanfyrnach, Hermon, Tegryn, Llandwain, Star, Glogue, Hebron and surrounding rural areas. As a member of the Club, you will take advantage of the wind power generated in the local area to save money on your electricity bills while supporting local green electricity generation.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Jane O'Brien
Cysylltu e-bost
Ffôn gyswllt
Cyfeiriad cyswllt

Jane O'Brien
Ynni Sir Gar
75 Water Street
Caerfyrddin
SA31 1PZ
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
50kW
Math o Gynhyrchu

Taliadau Trydan

Information not available

Taliadau Nwy

Information not available

Taliadau Clwb

Information not available