Osney Island

Ardal dan sylw
Osney Island, West Oxford
Statws Clwb
We can’t accept any new members just now.

A new Energy Local Club looking to setup on Osney Island to make power from the 49kW Osney Lock Hydro and 7.7kWp of solar PV available to the local community.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Mim Saxl
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Mim Saxl
46 Bridge St
Oxford
OX2 0BB
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
49kW
Math o Gynhyrchu

Taliadau Trydan

Information not available

Taliadau Nwy

Information not available

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn