Dyffryn Banw

Ardal dan sylw
Llanerfyl and Llangadfan
Statws Clwb
Rydym wrthi'n sefydlu'r clwb, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymuno.
Foel, Llandegfan, Llanerfyl, Llanfair Caereinion, Brynllugan, Cefn Coch, Adfa, Tregynon
logo

 

Mae Ynni Lleol Dyffryn Banw yn derbyn 'datganiadau o ddiddordeb' ond nid yw'n gallu derbyn aelodau ar hyn o bryd.

** Ymddiheurwn y bu rhai problemau gyda biliau. Mae’r materion hyn bellach yn cael eu datrys ond os ydych yn teimlo bod eich bil yn dal yn anghywir, cysylltwch â Giles yn giles@energylocal.co.uk **

Nod y prosiect yw caniatáu i bobl leol elwa o ddefnyddio trydan a gynhyrchir yn lleol. 

Daw’r ynni a gynhyrchir o safle Treulio Anaerobig a thyrbin gwynt.

Codir pris is fesul uned ar aelodau'r Clwb sy'n defnyddio pŵer pan fydd y generaduron yn gwneud trydan nag y byddent fel arall.

Mae hwn yn brosiect newydd felly efallai y bydd yn cymryd peth amser i recriwtio digon o bobl i ddechrau arni. 

I fynegi diddordeb mewn ymuno â'r Clwb, cliciwch ‘Mae gennyf ddiddordeb’ a rhowch eich manylion. Nid oes ymrwymiad ar hyn o bryd. 

Fel mae prosiect hyn yn gweithio

Bydd angen mesurydd craff ar bob cartref. Gallwn wirio a yw'ch eiddo'n addas ar gyfer mesurydd craff.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
On Hold
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

On Hold
Energy Local CIC
Bangor
LL57 4PF
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
475kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Tâl Sefydlog Trydan
25.00 ceinog y kWh

Tariff cyfatebol

7am - 4pm
15.0000 c/kWh
4pm - 8pm
17.0000 c/kWh
8pm - 7am
12.0000 c/kWh

Tariff Amser Defnyddio

7am-4pm
21.6000 c/kWh
4pm-8pm
26.4000 c/kWh
8pm-7am
12.0000 c/kWh

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
67.10 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.91 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
57.40 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
42.88 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
17.19 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.86 c/kWh

Taliadau Clwb

Ffi Aelodaeth y Clwb
£3.00 y flwyddyn