Cwm Arian

Ardal dan sylw
Llanfyrnach, Hermon, Tegryn, Star, Llandwain, Hebron and surrounding areas
Statws Clwb
Ni allwn dderbyn unrhyw aelodau newydd eto.

The Energy Local Club covers Hermon and surrounding areas, offering an opportunity for local residents to use locally generated power.

Energy Local Cwm Arian will enable locally generated renewable electricity to be used by local domestic consumers. The scheme covers the area supplied from the Llanfyrnach distribution substation which includes: Llanfyrnach, Hermon, Tegryn, Llandwain, Star, Glogue, Hebron, and surrounding rural areas. As a member of the Club, you will take advantage of the wind power generated in the local area to save money on your electricity bills while supporting local green electricity generation.

Manylion Cyswllt Clwb

Enw cyswllt
Ali Jay
Cysylltu e-bost
Cyfeiriad cyswllt

Ali Jay
Energy Local
Renewables
Caerfyrddin
SA31 1PZ
Y Deyrnas Unedig

Manylion Cynhyrchu

Gallu i Gynhyrchu
50kW
Math o Gynhyrchu
Cyflenwr

Charges

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Taliadau Trydan

Daw’r newidiadau hyn i rym unwaith y byddwch ar dariff Ynni Lleol.

Information not available

Ffi trydan cychwynnol

Bydd y tariff sefydlog yn ddilys am gyfnod cychwynnol nes i chi gael eich mesurydd clyfar ac mae eich eiddo wedi'i ychwanegu at y Clwb (fel arfer dau fis).

Flat Tariff Standing Charge (standard)
63.50 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (standard)
24.05 c/kWh
Flat Tariff Standing Charge (Economy 7)
49.79 ceiniog y dydd
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Day)
41.29 c/kWh
Flat Tariff Unit Rate (Economy 7, Night)
16.47 c/kWh

Taliadau Nwy

Gas Standing Charge
26.16 ceiniog y dydd
Gas unit rate
9.97 c/kWh

Taliadau Clwb

Information not available